Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆP THÀNH ĐẠT 
Giấy phép đăng kí kinh doanh số : 2901143455
Do sở KHĐT Tỉnh Nghệ An cấp ngày 19/11/2009
Địa chỉ: Tầng 1 - chung cư Lũng Lô - Đ. Hồ Xuân Hương - P. Vinh Tân - Tp. Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0917.614.114 / 0915.614.114/ 02383.553.189

0984593722