Máy quét rác đẩy tay CLEPRO

 • Máy quét rác đẩy tay Clepro Model: CW-800/02

  Đẩy tay, máy hoạt động bằng cơ, không 
  sử dụng Pin điện, không dùng nhiên liệu,
  tiết kiệm tối đa
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy quét rác đẩy tay Clepro Model: CW- 760/1

  Đẩy tay, máy hoạt động bằng cơ, không
  sử dụng Pin điện, không dùng nhiên liệu,
  tiết kiệm tối đa.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Máy quét rác đẩy tay Clepro Model: CW- 103/2

  Đẩy tay, máy hoạt động bằng cơ, không
  sử dụng Pin điện, không dùng nhiên liệu,
  tiết kiệm tối đa.
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722