Thang nhôm ghế hakachi - Japan

 • Thang nhôm ghế Hakachi HL-05

  Thang được thiết kế kiểu dáng đẹp bắt mắt, chắc chắn, siêu nhẹ, dễ di chuyển.

  Thang 3 bậc chỉ 3.3kg, 4 bậc 4kg, 5 bậc 4,55kg.

  Với trọng lượng này người già hay người sức khỏe yếu đều có thể sử dụng dễ dàng.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm ghế Hakachi HL-04

  Thang được thiết kế kiểu dáng đẹp bắt mắt, chắc chắn, siêu nhẹ, dễ di chuyển.

  Thang 3 bậc chỉ 3.3kg, 4 bậc 4 kg, 5 bậc 4,55kg.

  Với trọng lượng này người già hay người sức khỏe yếu đều có thể sử dụng dễ dàng.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm ghế Hakachi HL-03

  Thang được thiết kế kiểu dáng đẹp bắt mắt, chắc chắn, siêu nhẹ, dễ di chuyển.

  Thang 3 bậc chỉ 3.3kg, 4 bậc 4 kg, 5 bậc 4,55kg.

  Với trọng lượng này người già hay người sức khỏe yếu đều có thể sử dụng dễ dàng.
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722