Thang nhôm ghế Hasegawa

 • Thang nhôm Hasegawa-Japan SREW-8

  Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.24m,
  Chiều cao ghế 0.79m,
  trọng lượng 3.0kg có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm Hasegawa-Japan SRA-8

  Thang nhôm Hasegawa-Japan SRA-8

   Mô tả sản phấm.


  -Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.5m, chiều cao ghế 0.79, trọng lượng 4.4kg
  có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

  - Sản xuất : Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm Hasegawa-Japan SREW-11

  Thang nhôm Hasegawa-Japan SREW-11

   Mô tả sản phấm.


  - Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.63m, chiều cao ghế 1.08, trọng lượng 3.6kg
  có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

  - Sản xuất : Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm Hasegawa-Japan SRA-11

  Thang nhôm Hasegawa-Japan SRA-11
   Mô tả sản phấm.


  - Thang nhôm ghế có tay vịn, chiều cao tay vịn 1.8m, chiều cao ghế 1.07, trọng lượng 5.2kg
  có thể gấp gọn lại được, tiêu chuẩn Japan

  - Sản xuất : Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722