Thang nhôm rút đa năng Hyundai

 • THANG NHÔM HYUNDAI LS-45

  THANG NHÔM HYUNDAI LS-45
  Kích thước kéo dài chữ A2: 2.7 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 1.6 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 5.6  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.2 m
  Trọng lượng thang: 14 kg
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM HYUNDAI LS-44

  THANG NHÔM HYUNDAI LS-44
  Kích thước kéo dài chữ A2: 2.15 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 1.3 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 4.5  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.65 m
  Trọng lượng thang: 12 kg
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM HYUNDAI LS-43

  THANG NHÔM HYUNDAI LS-43
  Kích thước kéo dài chữ A2: 1.56 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 0.95 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 3.25  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.05 m
  Trọng lượng thang: 10 kg
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  2.050.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-46

  - Model: LS-46
  - Công nghệ: Hàn Quốc
  - Loại: Thang rút đa năng
  - Kích thước kéo dài chữ A2: 3.2 m
  - Kích thước rút gọn chữ A1: 1.85 m
  - Kích thước kéo dài chữ  I2: 6.8  m
  - Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.8 m
  - Trọng lượng thang: 16 kg
  - Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg
  - Chất liệu : Hợp kim nhôm

  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Nhà máy: HYUNDAI  HÀN QUỐC
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-45

  Kích thước kéo dài chữ A2: 2.7 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 1.6 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 5.6  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 3.2 m
  Trọng lượng thang: 14 kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Nhà máy: HYUNDAI  HÀN QUỐC
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-44

  Kích thước kéo dài chữ A2: 2.15 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 1.3 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 4.5  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.65 m
  Trọng lượng thang: 12 kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg

  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Nhà máy: HYUNDAI HÀN QUỐC
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng HYUNDAI LS-43

  Kích thước kéo dài chữ A2: 1.56 m
  Kích thước rút gọn chữ A1: 0.95 m
  Kích thước kéo dài chữ  I2: 3.25  m
  Kích thước rút gọn chữ  I1: 2.05 m
  Trọng lượng thang: 10 kg
  Chất liệu : Hợp kim nhôm
  Tải trọng tối đa I/A: 100/200kg
  Hãng sản xuất: HYUNDAI – KOREA
  Nhà máy: HYUNDAI  HÀN QUỐC
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722