Thang nhôm rút đa năng telesteps

  • Thang nhôm rút Telescopic Work Platform

    Loại thang được sủ dụng như một giàn giáo chức năng Telescopic(rút gọn) cho 3 chiều cao làm việc khác nhau, 50 cm, 68 cm, 88 cm và có thể gấp gọn lại để di chuyển một cách rễ dàng
    Liên hệ
    Mua nhanh
0984593722