THANG NHÔM RÚT GỌN

 • Thang nhôm rút gọn Hakachi - Japan

 • Thang nhôm rút gọn Xstep - USA

 • Thang nhôm Xtend & Climp - USA

 • Thang nhôm rút gọn Unigawa

 • Thang nhôm Telesteps Thụy Điển

 • Thang nhôm rút gọn SALVO

 • Thang nhôm rút NIKAWA

 • Thang nhôm rút gọn Pro

 • Thang nhôm rút gọn ADVINDEQ

 • Thang nhôm NIKITA

 • Thang nhôm rút gọn Ninda - Nhật Bản

 • Thang nhôm rút gọn SUMO

 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,92m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Số bậc: 14
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 4,4 m
  Trọng lượng: 15,6 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,89 m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Tổng số bậc: 12
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 3,8 m
  Chiều cao rút gọn: 0,86 m
  Trọng lượng: 13,5 kg
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  2.980.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  Chiều dài khi đóng thang: 93 cm
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 12.7kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Chiều dài ống trong: 120mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 11.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 10.5 kg
  Tiêu chuẩn: ANSI
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP
  Số bậc: 18 bậc
  Chiều cao tối đa:  5.6m
  Chiều dài rút gọn: 0.91m
  Chiều cao chữ A:  2,8m
  Trọng lượng: 19.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản xuất: China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP
  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 92 cm
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  3.050.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP
  Số bậc: 14 bậc
  Chiều cao tối đa:  4.4m
  Chiều dài rút gọn:  0,85m
  Chiều cao chữ A:  2.2m
  Trọng lượng: 15 kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.800.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP
  Số bậc: 12 bậc
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều dài rút gọn:  0,82m
  Chiều cao chữ A: 1,9m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 5m
  Chiều cao rút gọn: 1m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.850.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 4.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.89m
  Trọng lượng: 11.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.250.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP
  Số bậc: 13
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 86cm
  Trọng lượng: 10.5kg
  Tải trọng: 150kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  1.980.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-28

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-28
  Chiều dài khi mở thang: 5.6  m
  Độ dày của nhôm 1.3mm – 1.5mm
  Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  Chiều cao chữ A: 2,8m
  Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 22 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 21 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  4.500.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-25

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-25
  Chiều dài khi mở thang: 5 m
  Chiều dài khi đóng thang: 97 cm
  Chiều cao chữ A: 2,46m
  Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.950.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM - 19

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM - 19

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 92 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT- 380C

  THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP
  MODEL:  XT-380C
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tịnh NW: 12.3 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

  MÔ TẢ CHI TIẾT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER MODEL PR-38

  Model : PR-38

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 11,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Chân cao su chống trượt

   Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút Nikawa NK-44

  Thang nhôm rút Nikawa NK-44
  – Kích thước: 91 x 50 x 10 cm
  – Chiều cao tối đa: 4.4 m
  – Chiều dài rút gọn: 91 cm
  – Trọng lượng: 11.8 kg
  – Số bậc: 13 bậc
  – Chất liệu: Nhôm
  – Độ dày nhôm: 1,2-1,5 mm
  – Tải trọng: 150 kg, tiêu chuẩn EN131
  – Nhãn hiệu: NIKAWA
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-48

  - Kích thước: 100 x 50 x 10(cm)
  - Chiều cao tối đa: 4.8m
  - Chiều dài rút gọn: 100cm
  - Trọng lượng: 13.2kg
  - Số bậc: 14 bậc
  - Chất liệu: Nhôm
  - Độ dày nhôm: 1.2 - 1.5 (mm)
  - Tải trọng: 150kg, tiêu chuản EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút NIKAWA NK-56AI

  Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-56 AI

  - Chiều cao chữ A của thang: 2.8 m

  - Chiều cao duỗi thẳng chữ I của thang: 5m6

  - Rút gọn tối đa : 0.96 m

  - Trọng lượng: 21 KG

  - Kích thước: 100x50x10 cm

  - Số bậc: 2x9 bậc

  - Tải trọng thang : 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI (3.8m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita TRI-38AI (3.8m)

  Mô tả sản phẩm

  - Chiều cao rút gọn: 0.9 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 1.9 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 3.8 m

  - Trọng lượng: 14.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI44 (4.4m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI44 (4.4m)

  Mô tả sản phẩm.


  - Chiều cao rút gọn: 0.95 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.20 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 4.40 m

  - Trọng lượng: 16.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI50 (5.0m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI50 (5.0m)

  Mô tả sản phẩm.

  - Chiều cao rút gọn: 0.98 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.5 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 5.0 m

  - Trọng lượng: 18.0 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI56 (5.6m)

  Thang nhôm rút đôi Nikita KN-AI56 (5.6m)

  Mô tả sản phẩm

  - Chiều cao rút gọn: 1.02 m

  - Chiều cao tối đa chữ A: 2.8 m

  - Chiều cao tối đa chữ I: 5.6 m

  - Trọng lượng: 21.5 kg

  - Tải trọng: 150 kg

  Sản xuất theo công nghệ Nhật Bản

  Tiêu chuẩn an toàn Châu ÂU EN131

  Xuất xứ: Trung Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT214B

  TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG:
   – Thang nhôm rút gọn đơn Advindeq ADT214B là dòng sản phẩm cao cấp của Advindeq được sản xuất trên dây chuyền hiện đại thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn châu Âu EN131, EN14183, CE.

   THÔNG SỐ KỸ THUẬT
  - Kích thước thang : ( Cao tối đa ) : 4900mm x ( Cao khi rút gọn ) : 970mm x ( Rộng ) : 490mm.

  - Chiều cao tối đa : 4.9m

  - Chiều dài rút gọn 0.97m

  - Trọng lượng sản phẩm : 12.6 kg

  - Trọng lượng cả bao bì : 13.4 kg

  - Số bậc: 14 bậc

  - Khoảng cách giữa các bậc : 325mm

  - Chất liệu: Nhôm

  - Tải trọng 150kg

  - Kích thước cả bao bì : 990x500x100mm

  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.

  - Thương hiệu Đài Loan, xuất xứ chính hãng
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT708B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 2370mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 5000mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 950mm x ( Rộng ) : 480mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.37m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 5m
  - Chiều dài rút gọn 0.95m
  - Trọng lượng 17.8kg
  - Số bậc: 2x8 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  - Kích thước cả bao bì : 965x525x205mm
  - Tiêu chuẩn châu âu EN131, EN14183, CE.
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT707B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 2100mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 4400mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 920mm x ( Rộng ) : 480mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 2.1m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 4.4m
  - Chiều dài rút gọn 0.92m
  - Trọng lượng 15kg
  - Số bậc: 2x7 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B

  Thang nhôm rút gọn (chữ A) Advindeq ADT706B

  - Kích thước thang : ( Cao tối đa xếp chữ A ) : 1830mm x ( Cao tối đa duỗi thẳng chữ I ) : 3800mm x ( Cao khi đã rút gọn ) : 890mm x ( Rộng ) : 470mm.
  - Thang rút có khóa gấp tự động
  - Chiều cao tối đa chữ A : 1.83m
  - Chiều cao tối đa duỗi thẳng chữ I : 3.8m
  - Chiều dài rút gọn 0.89m
  - Trọng lượng 13.5kg
  - Số bậc: 2x6 bậc
  - Khoảng cách giữa các bậc : 300mm
  - Chất liệu: Nhôm
  - Tải trọng 150kg
  Liên hệ
  Mua nhanh

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 88 bản ghi - Trang số 1 trên 3 trang

0984593722