Thang nhôm rút gọn Hakachi - Japan

 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,92m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-14

  Số bậc: 14
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 4,4 m
  Trọng lượng: 15,6 kg
  Chiều cao rút gọn: 0,89 m
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Tổng số bậc: 12
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 3,8 m
  Chiều cao rút gọn: 0,86 m
  Trọng lượng: 13,5 kg
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan)
  Made in China
  2.980.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  Chiều dài khi đóng thang: 93 cm
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 12.7kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.600.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380

  Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 
  Chiều dài ống trong: 120mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 11.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 10.5 kg
  Tiêu chuẩn: ANSI
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Made in China
  2.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-18CP
  Số bậc: 18 bậc
  Chiều cao tối đa:  5.6m
  Chiều dài rút gọn: 0.91m
  Chiều cao chữ A:  2,8m
  Trọng lượng: 19.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản xuất: China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-16CP
  Số bậc: 16
  Tải trọng: 150kg
  Chiều cao tối đa: 5 m
  Trọng lượng: 18 kg
  Chiều cao rút gọn: 92 cm
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063
  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  3.050.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-14CP
  Số bậc: 14 bậc
  Chiều cao tối đa:  4.4m
  Chiều dài rút gọn:  0,85m
  Chiều cao chữ A:  2.2m
  Trọng lượng: 15 kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.800.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HM-12CP
  Số bậc: 12 bậc
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều dài rút gọn:  0,82m
  Chiều cao chữ A: 1,9m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng : 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-500CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 5m
  Chiều cao rút gọn: 1m
  Trọng lượng: 13.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  2.850.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-440CP
  Số bậc: 15
  Chiều cao tối đa: 4.4m
  Chiều cao rút gọn: 0.92m
  Trọng lượng: 12.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.500.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 4.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.89m
  Trọng lượng: 11.5kg
  Tải trọng: 150 kg
  Made by Hakachi (Japan)
  Sản Xuất: China
  2.250.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP
  Số bậc: 13
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 86cm
  Trọng lượng: 10.5kg
  Tải trọng: 150kg
  Made by Hakachi (Japan) / Sản Xuất: China
  1.980.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-410CP
  Số bậc: 14
  Chiều cao tối đa: 4.1m
  Chiều cao rút gọn: 0.89m
  Trọng lượng: 11.5kg
  Tải trọng: 150 kg

  Xuất xứ: Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP

  Thang nhôm rút gọn HAKACHI HT-380CP
  Số bậc: 13
  Chiều cao tối đa: 3.8m
  Chiều cao rút gọn: 86cm
  Trọng lượng: 10.5kg
  Tải trọng: 150kg

  Xuất xứ: Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XT-380C

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063.
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tịnh NW: 12.3 kg
  Tiêu chuẩn EN - 131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Hakachi HM-14

  Chiều dài khi mở thang: 4.4m
  Chiều dài khi đóng thang: 0,89 m
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 15,6 kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-16

  Số bậc: 16

  Tải trọng: 150kg

  Chiều cao tối đa: 5 m

  Trọng lượng: 18 kg

  Chiều cao rút gọn: 92 cm

  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063

  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131

  Made by Hakachi (Japan)
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút đa năng Hakachi HM-12

  Bảo hành: 24 Tháng

  Tổng số bậc: 12

  Tải trọng: 150kg

  Chiều cao tối đa: 3,8 m

  Chiều cao rút gọn: 86 cm

  Trọng lượng: 13,5 kg

  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm

  Chất liệu: Hợp kim nhôm tiêu chuẩn 6063

  Đạt tiêu chuẩn an toàn EN-131

  Made by Hakachi (Japan)
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT- 410

  Chiều dài khi mở thang: 4.1m
  Chiều dài khi đóng thang: 93 cm
  Tổng số bậc: 14 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063 tiêu chuẩn
  Độ dày của nhôm: 1.3 – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 12.7kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Hakachi HT-380

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: Hợp kim nhôm 6063 tiêu chuẩn
  Độ dày của nhôm: 1.5 mm
  Chiều dài gối: 160 mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 13 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 11.8 kg
  Tiêu chuẩn: EN131
  Made by Hakachi - Nhật Bản
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722