Thang nhôm rút gọn Pro

 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

  MÔ TẢ CHI TIẾT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER MODEL PR-38

  Model : PR-38

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 11,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Chân cao su chống trượt

   Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-32

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SÔ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER

  Kích thước đóng hộp : 78x50x10 cm

  Chiều cao tối đa           : 3,2 m

  Chiều dài rút gọn         : 82 cm

  Chiều dài ống               : 48 cm

  Khoảng cách ống         : 30 cm

  Độ dày ống                   : 1,5 mm

  Trọng lượng                 : 9,5 kg

  Số bậc                           : 11  bậc

  Chất liệu                       : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc                       : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng                      : 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38AI

  Model : PR-38 AI

  Kích thước 90x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 1,9 m

  Chiều cao chữ I   :  3,8 m

  Chiều dài rút gọn  89 cm

  Trọng lượng 14,3 kg

  Số bậc :  6 + 6  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-26

  MÔ TẢ CHI THIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-26

  Model : PR-26

  Kích thước đóng hộp : 74x50x10 cm

  Chiều cao tối đa   : 2.6 m

  Chiều dài rút gọn : 0.75m

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng  : 6.95 kg

  Số bậc    : 9 bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-56AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-56AI

  Model : PR-56 AI

  Kích thước 115x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 2,8 m

  Chiều cao chữ I   : 5,6 m

  Chiều dài rút gọn  : 98 cm

  Trọng lượng  21 kg

  Số bậc :  9 + 9  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-50AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-50AI

  Model : PR-50 AI

  Kích thước 100x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 2,5 mA

  Chiều cao chữ I   : 5,0 m

  Chiều dài rút gọn 0,95 cm

  Trọng lượng 18 kg

  Số bậc :  8 + 8  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Chân cao su chống trượt

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-44AI

  MÔ TẢ CHI TIẾT THÔNG SỐ KỸ THUẬT KỸ THUẬT THANG NHÔM RÚT PRO PR-44AI

  Model : PR-44 AI

  Kích thước 93x50x10 cm

  Chiều cao  chữ A : 4,4  m

  Chiều cao chữ I   : 2,2  m

  Chiều dài rút gọn 0,92 cm

  Trọng lượng 16 kg

  Số bậc :  7 + 7  bậc

  Chất liệu : Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg, tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38AL

  Model : PR-38AL ( Đai nhôm )

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 13,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Nhôm

  Chân cao su chống trượt

  Màu sắc : Trắng

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn PRO PR-38

  MÔ TẢ CHI TIẾT THANG NHÔM RÚT PRO TELESCOPIC LADDER MODEL PR-38

  Model : PR-38

  Kích thước 81x50x10 cm

  Chiều cao tối đa 3,8 m

  Chiều dài rút gọn 89 cm

  Chiều dài ống : 48 cm

  Khoảng cách ống : 30 cm

  Độ dày ống : 1,5 mm

  Trọng lượng 11,5 kg

  Số bậc : 13  bậc

  Chất liệu : Chân cao su chống trượt

   Nhôm + Plastic

  Màu sắc : Ống  trắng  + Đai nhựa đen

  Tải trọng 150kg

  Tiêu chuẩn EN131
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722