Thang nhôm rút gọn Xstep - USA

 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-28

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-28
  Chiều dài khi mở thang: 5.6  m
  Độ dày của nhôm 1.3mm – 1.5mm
  Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  Chiều cao chữ A: 2,8m
  Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 22 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 21 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  4.500.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM-25

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM-25
  Chiều dài khi mở thang: 5 m
  Chiều dài khi đóng thang: 97 cm
  Chiều cao chữ A: 2,46m
  Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.950.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP XM - 19

  THANG NHÔM RÚT GỌN CHỮ A XSTEP
  MODEL:  XM - 19

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 92 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách các bậc: 30 cm
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  3.300.000 đ
  Mua nhanh
 • THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP XT- 380C

  THANG NHÔM RÚT GỌN XSTEP
  MODEL:  XT-380C
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tịnh NW: 12.3 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131Made by Xstep - Mỹ / Made in China
  2.550.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-28

  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài khi mở thang: 5,6 m
  Chiều dài khi đóng thang: 102 cm
  Tổng số bậc: 18 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Hợp kim nhôm: 6063
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 22 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 21 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ


   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380

  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 13 bậc
  Khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063.
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 14.2 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 13.2 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ
  2.750.000 đ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút gọn chữ A Xstep XM-25

  Chiều dài khi mở thang: 5 m
  Chiều dài khi đóng thang: 98 cm
  Tổng số bậc: 16 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Loại nhôm: 6063
  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài gối: 200mm
  Tải trọng: 150kg
  Trọng lượng tổng GW: 20.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 19.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn an toàn Châu Âu EN -131
  Made by Xstep - Mỹ
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm rút chữ A Xstep XM-19

  Độ dày của nhôm: 1.3 mm – 1.5 mm
  Chiều dài khi mở thang: 3,8m
  Chiều dài khi đóng thang: 90 cm
  Tổng số bậc: 12 bậc, khoảng cách giữa các bậc: 30 cm
  Hợp kim nhôm: 6063
  Tải trọng: 150kg
  Chiều dài gối: 200mm
  Trọng lượng tổng GW: 15.5 kg
  Trọng lượng tịnh NW: 14.5 kg
  Đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN - 131
  Made by Xstep - Mỹ
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722