THANG NHÔM TRƯỢT RÚT DÂY

 • Thang nhôm trượt rút dây PAL - Đài Loan

 • Thang nhôm trượt rút dây Poongsan Hàn Quốc

 • Thang nhôm PaL AP-70 Đài Loan

  Thang nhôm PaL AP-70 Đài Loan

  Mô tả sản phấm.


  - Thang rút nhôm cao cấp  trọng lượng 18.92kg, chiều cao tối đa 7.204 m, chiều dài rút gọn 4.350m, tải trọng cho phép 120kg, tiêu chuẩn an toàn châu âu  EN131-1 .

  - Xuất xứ: Đài Loan

   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm PaL AP-80 Đài Loan

  Thang nhôm PaL AP-80 Đài Loan

   Mô tả sản phấm.


  - Thang rút nhôm cao cấp  trọng lượng 19.94kg, chiều cao tối đa 8.154 m, chiều dài rút gọn 4.965m, tải trọng cho phép 120kg, tiêu chuẩn an toàn châu âu  EN131-1 .
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm PaL AP-100 Đài Loan

  Thang nhôm PaL AP-100 Đài Loan

   Mô tả sản phấm.


  - Thang rút nhôm cao cấp  trọng lượng 24.78kg, chiều cao tối đa 10.157 m, chiều dài rút gọn 5.988 m, tải trọng cho phép 120kg, tiêu chuẩn an toàn châu âu  EN131-1 .

  - Xuất xứ: Đài Loan
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm PaL FP-28 Đài Loan

  Thang nhôm PaL FP-28 Đài Loan

   Mô tả sản phấm.


  -Thang rút cách điện cao cấp  trọng lượng 19.72kg, chiều cao tối đa 7.710 m, chiều dài rút gọn 4.555m, tải trọng cho phép 120kg, tiêu chuẩn an toàn châu âu  EN131-1 .

  - Xuất xứ: Đài Loan
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3050-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3050-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 11,1 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 2,83m

  - Độ dày: 0,135

  - Chiều cao H2(Hmax): 4,53m

  - Vật liệu hợp kim nhôm

  - Tải trọng cho phép 100kg
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 12,3 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 3,17m

  - Chiều cao H2(Hmax): 5,21m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 13,5 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 3,51m

  - Chiều cao H2(Hmax): 5,89m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 20,2 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 5,19m

  - Chiều cao H2(Hmax): 9,27m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 17 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 4,53m

  - Chiều cao H2(Hmax): 7,93m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 15.9 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 4,19m

  - Chiều cao H2(Hmax): 7,25m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 24 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 6,21m

  - Chiều cao H2(Hmax): 11,31m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 21.6 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 5,55m

  - Chiều cao H2(Hmax): 9,97m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722