Thang nhôm trượt rút dây Poongsan Hàn Quốc

 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3050-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3050-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 11,1 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 2,83m

  - Độ dày: 0,135

  - Chiều cao H2(Hmax): 4,53m

  - Vật liệu hợp kim nhôm

  - Tải trọng cho phép 100kg
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3060-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 12,3 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 3,17m

  - Chiều cao H2(Hmax): 5,21m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3070-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 13,5 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 3,51m

  - Chiều cao H2(Hmax): 5,89m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3100-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 20,2 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 5,19m

  - Chiều cao H2(Hmax): 9,27m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3090-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 17 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 4,53m

  - Chiều cao H2(Hmax): 7,93m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3080-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 15.9 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 4,19m

  - Chiều cao H2(Hmax): 7,25m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3120-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 24 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 6,21m

  - Chiều cao H2(Hmax): 11,31m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

  Thang nhôm trượt Poongsan PS-3110-2

  - Thang rút nhôm cao cấp  

  - Trọng lượng 21.6 kg

  - Khoảng cách giữa 2 chân thang: 0,469m

  - Chiều cao H1 : 5,55m

  - Chiều cao H2(Hmax): 9,97m

  - Tải trọng cho phép 100kg

  - Độ dày: 0,135

  - Vật liệu: Hợp kim nhôm
  ( không bao gồm chân phụ thang )

  Nhãn hiệu: Poongsan-Hàn Quốc
  Liên hệ
  Mua nhanh
0984593722