XE ĐẨY HÀNG SUMO - THÁI LAN

 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-230D

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-230D

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 845 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 930mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 260mm
  - Khoảng cách giữa sàn các tầng : 220mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 26.1 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 28 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-230S

   Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-230S

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 830 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 930mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 260mm
  - Khoảng cách giữa sàn các tầng : 220mm
  - Kích thước lòng sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 24.5 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 26.4 kg
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220M

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220M

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 845 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 1065mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 255mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 465mm
  - Chiều cao của lưới bảo vệ : 150mm  ( có thể tháo mở nhiều tầng )
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 26 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 27.7 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220D

   Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220D

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 845 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 930mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 195mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 465mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 19 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 20.7 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220S

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-220S

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 830 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 930mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 195mm 
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 465mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg 
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 17.7 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 19 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-213

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-213

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 850 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 1000mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 255mm
  - Chiều cao của lưới bảo vệ : 623mm ( có thể tháo mở nhiều tầng )
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 21.3 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 23 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-212

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-212

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 850 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 175mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 15.1 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 17 kg
   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

   Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-211

  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước sản phẩm : Dài 830 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 175mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 13.3 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 14.8 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO Thái Lan NP-210C

  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  Ưu điểm : trọng lượng nhẹ, tải trọng và độ bền cao.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được)
  - Kích thước sản phẩm : Dài 830 x Rộng 505 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 815 x Rộng 540 x Cao 175mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 810 x Rộng 505mm
  - Tải trọng : 250kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 13 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 14.5 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220M

  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-220M
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay
  - Kích thước sản phẩm : Dài 970 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 1095mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 215mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 490mm
  - Chiều cao của lưới bảo vệ : 150mm  ( có thể tháo mở nhiều tầng )
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 38.6 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 39.6 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO HB-220D

  Xe đẩy hàng sàn nhựa SUMO HB-220D

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 965 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920x Rộng 640 x Cao 155mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 525mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 29.2 kg
  - Trọng lượng cả thùng : 31.2 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-513

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-513

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 1225 x Rộng 760 x Cao (Tay đẩy) x1040mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1180 x   Rộng 790 x Cao 255(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 535mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 57.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 59.7kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-313

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-313

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 1225 x Rộng 760 x Cao (Tay đẩy) x1000mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1180 x   Rộng 790 x Cao 255(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 535mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 53.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 56.1kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-113

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-113

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 820 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x1000mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 865 x   Rộng 495 x Cao 190(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 625mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 20kg
  - Trọng lượng cả thùng: 21kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-512

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-512

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 44kg
  - Trọng lượng cả thùng: 46.6kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-312

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-312
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 41kg
  - Trọng lượng cả thùng: 43.8kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-511
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 39.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 42kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-311

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 400kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 150 mm (6”)
  - Trọng lượng: 39.1kg
  - Trọng lượng cả thùng: 40.4kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-211

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 920 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 630 x Cao 140(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 15.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 17kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HL-111
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay cố định
  - Kích thước : Dài 745 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 495 x Cao 120(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Tải trọng : 170kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 10.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 11kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HB-230S

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 3 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 940 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 195mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 245mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 36.2kg
  - Trọng lượng cả thùng : 37.2 kg

   
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S

  Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HB-220S

  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay 2 tầng
  - Kích thước sản phẩm : Dài 940 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 950mm
  - Kích thước cả thùng : Dài 920 x Rộng 640 x Cao 155mm
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và sàn tầng 2 : 525mm
  - Kích thước mặt sàn : Dài 880 x Rộng 580mm
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng xe : 29.2kg
  - Trọng lượng cả thùng : 30.6 kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HB-213

  Xe đẩy hàng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HB-213

  - Kiểu xe : xe đẩy tay có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 1000 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x980mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 640 x Cao 195(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 565mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 28.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 30.6kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212

  Xe đẩy hàng tay đẩy 2 chiều SUMO Thái Lan HB-212
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 chiều
  - Kích thước : Dài 935 x Rộng 615 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 920 x   Rộng 650 x Cao 140(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 880 x Rộng 580(mm)
  - Tải trọng : 300kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 125 mm (5”)
  - Trọng lượng: 19.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 20.4kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130S
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng
  - Kích thước : Dài 765 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 505 x Cao 160(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 240(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 24.2kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D

  Xe đẩy hàng 3 tầng SUMO Thái Lan HL-130D
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 3 tầng
  - Kích thước : Dài 785 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 760 x   Rộng 505 x Cao 160(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 240(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 24.2kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S

   Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120S
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng
  - Kích thước : Dài 765 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 740 x   Rộng 505 x Cao 135(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 495(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 15.6kg
  - Trọng lượng cả thùng: 16.9kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120M

  Xe đẩy hàng 2 tầng có lưới bảo vệ SUMO Thái Lan HL-120M
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng có lưới bảo vệ xung quanh
  - Kích thước : Dài 790 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 1010mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 770 x   Rộng 505 x Cao 175(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 490(mm)
  - Chiều cao của lưới bảo vệ: 150mm (có thể tháo mở nhiều tầng)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 22.5kg
  - Trọng lượng cả thùng: 23.5kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D

   Xe đẩy hàng 2 tầng SUMO Thái Lan HL-120D
  - Chở tiền - hàng hoá. 
  - Kiểu xe : Xe đầy tay 2 tầng
  - Kích thước : Dài 785 x Rộng 485 x Cao (Tay đẩy) x 860mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 740 x   Rộng 505 x Cao 135(mm)
  - Kích thước mặt sàn: Dài 710 x Rộng 450(mm)
  - Khoảng cách giữa sàn tầng 1 và tầng 2: 495(mm)
  - Tải trọng : 150kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 100 mm (4”)
  - Trọng lượng: 17.2kg
  - Trọng lượng cả thùng: 18.6kg
  Liên hệ
  Mua nhanh
 • Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C

  Xe đẩy hàng SUMO Thái Lan HG-510C
  Được trang bị miếng nhựa bảo vệ cho tay đẩy thêm chắc chắn.
  - Chở tiền - hàng hoá.
  - Kiểu xe : xe đẩy tay (Gấp được)
  - Kích thước : Dài 1170 x Rộng 765 x Cao (Tay đẩy) x 865mm
  - Kích thước cả thùng: Dài 1175 x   Rộng 790 x Cao 180(mm)
   Kích thước mặt sàn: Dài 1125 x Rộng 720(mm)
  - Tải trọng : 500kg
  - Đường kính bánh xe : Ø 200 mm (8”)
  - Trọng lượng: 40.4kg
  - Trọng lượng cả thùng: 43kg
  Liên hệ
  Mua nhanh

Hiển thị từ 1 đến 30 trên 34 bản ghi - Trang số 1 trên 2 trang

0984593722